ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ÚPDI

Základní informace


Název zadávacího postupu

ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ÚPDI

Systémové číslo NEN

N006/18/V00013032

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00013032

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 07. 2018 09:05

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 07. 2018 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Pavel

Příjmení

Kodym

Funkce/pracovní pozice

Předseda

E-mail

kodym@updi.cz

Telefon 1

+420 602110093

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Elektronického informačního systému spisové služby jako dlouhodobého nehmotného majetku, jeho implementace na provozní infrastrukturu zadavatele, počáteční administrace dle pokynů zadavatele a poskytování služeb následné provozní, servisní a právní podpory po dobu 1 roku od jeho převzetí zadavatelem.

Kód z číselníku NIPEZ

48810000-9

Název z číselníku NIPEZ

Informační systémy

Kód z číselníku CPV

48810000-9

Název z číselníku CPV

Informační systémy

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailElektronický informační systém spisové služby48810000-9Informační systémyElektronický informační systém spisové služby. Podrobné provozně - technické zadání je uvedeno v příloze této výzvy. Odhadní maximální cena předmětu veřejné zakázky činí 2.000.000 Kč bez DPH.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 11. 2018 10:33Uveřejnění účastníků
Detail23. 11. 2018 10:33Uveřejnění výsledku
Detail18. 07. 2018 09:05Uveřejnění zadávacích podmínek