SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRÁVNÍ PODPORY PRO ÚŘAD PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Základní informace


Název zadávacího postupu

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRÁVNÍ PODPORY PRO ÚŘAD PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Systémové číslo NEN

N006/19/V00031841

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00031841

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 11. 2019 13:16

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

13. 11. 2019 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Patrik

Příjmení

Podhrázský

E-mail

patrik@updi.cz

Telefon 1

+420 776202893

Předmět


Popis předmětu

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRÁVNÍ PODPORY PRO ÚŘAD PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí softwarového řešení právní podpory pro zadavatele (dále jen „právní podpora“) na dobu neurčitou s následnou technickou podporou a průběžnou on-line aktualizací na tyto licence podle specifikace obsahu softwarového řešení právní podpory, která je přílohou této zadávací dokumentace (dále jen „příloha“). Podrobné vymezení předmětu této veřejné zakázky je uvedeno v příloze.

Kód z číselníku NIPEZ

48190000-6

Název z číselníku NIPEZ

Balík programů pro oblast vzdělávání

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48190000-6

Název z číselníku CPV

Balík programů pro oblast vzdělávání

Textové pole pro popis místa plnění

Sídlo ÚPDI

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBalík programů pro oblast vzdělávání48190000-6Balík programů pro oblast vzdělávání

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 11. 2020 12:11Uveřejnění účastníků
Detail05. 11. 2020 12:10Uveřejnění výsledku
Detail04. 11. 2019 13:16Uveřejnění zadávacích podmínek