Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů pro potřeby MMR

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů pro potřeby MMR

Systémové číslo NEN

N006/22/V00010375

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-016470

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00010375

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zavedení DNS

Specifikace zadávacího řízení

Zavedení DNS v užším řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

4 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 05. 2022 11:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

30. 05. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů, včetně zajištění potisku, polepu, gravírování, výšivky nebo ražby. Spolu s nákupem propagačních předmětů mohou být v jednotlivých zakázkách zadávaných v DNS požadovány další související služby, a to např. služby v oblasti grafického designu a tisku. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, termíny a místa plnění předmětu, včetně technických, obchodních a konkrétních smluvních podmínek, specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

Kód z číselníku NIPEZ

79342200-5

Název z číselníku NIPEZ

Propagační služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79342200-5

Název z číselníku CPV

Propagační služby

Název předmětu

Propagační služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby v oblasti grafického designu79822500-7Služby v oblasti grafického designu
DetailPropagační služby79342200-5Propagační služby
DetailTiskařské a distribuční služby79824000-6Tiskařské a distribuční služby
DetailDokončovací tiskařské práce79821000-5Dokončovací tiskařské práce
DetailTiskařské služby79810000-5Tiskařské služby
DetailReklamní služby79341000-6Reklamní služby
DetailInformační a propagační výrobky39294100-0Informační a propagační výrobky
DetailReklamní materiály, obchodní katalogy a příručky22460000-2Reklamní materiály, obchodní katalogy a příručky
DetailKorektorské služby79821100-6Korektorské služby
DetailSazečské práce79822000-2Sazečské práce

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ano

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P22V00010375

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 06. 2024 10:39Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 10. 2022 14:40Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail12. 08. 2022 07:59Uveřejnění informace o zavedení DNS
Detail02. 05. 2022 11:12Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


28. 04. 2022 13:1302. 05. 2022 02:16Oznámení o zahájení zadávacího řízení