Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů pro potřeby MMR

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů pro potřeby MMR

Stav

Otevřen

Datum zavedení

12. 08. 2022 07:59

Datum ukončení

12. 08. 2026

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

10

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů, včetně zajištění potisku, polepu, gravírování, výšivky nebo ražby. Spolu s nákupem propagačních předmětů mohou být v jednotlivých zakázkách zadávaných v DNS požadovány další související služby, a to např. služby v oblasti grafického designu a tisku. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, termíny a místa plnění předmětu, včetně technických, obchodních a konkrétních smluvních podmínek, specifikován vždy ve výzvě k pod

Katalog komodit


Služby v oblasti tisku a jeho doručování
Informační a propagační výrobky
Reklamní a marketingové služby
Reklamní materiály
Tiskařské a související služby
Činnosti související s tiskem
Reklamní materiály, obchodní katalogy a příručky
Korektorské služby
Sazečské práce
Služby v oblasti grafického designu

Zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
DetailDNS _propagační_předměty.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS02. 05. 2022 11:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha_č. 1_Krycí_list_a_žádost_o_účast.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS02. 05. 2022 11:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha_č. 2_ Technická_kvalifikace.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS02. 05. 2022 11:12Dokument není zavirovaný
DetailPříloha_č. 3 _Čestné_prohlášení_k_základní_kvalifikaci.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS02. 05. 2022 11:12Dokument není zavirovaný
Detailšifrovací.cerCertifikát02. 05. 2022 11:12Dokument není zavirovaný

Vysvětlení zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
Detail25. 06. 2024 10:39Změna zadávací dokumentace č. 1