22-134 Dynymický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Základní informace


Název DNS

22-134 Dynymický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Stav

Otevřen

Datum zavedení

12. 09. 2022 10:14

Termín ukončení

12. 09. 2121

Délka trvání - roky

99

Počet registrovaných dodavatelů

8

Předmět


Stručný popis předmětu

Dodávky zobrazovacích jednotek

Katalog komodit


Zobrazovací jednotky