22-134 Dynamický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Základní informace


Název DNS

22-134 Dynamický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Stav

Otevřen

Datum zavedení

12. 09. 2022 10:05

Termín ukončení

12. 09. 2121

Délka trvání - roky

99

Počet registrovaných dodavatelů

10

Předmět


Stručný popis předmětu

Dodávka PC, notebooků a jejich příslušenství

Katalog komodit


Počítače