22-134 Dynymický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Základní informace


Název DNS

22-134 Dynymický nákupní systém pro pořizování IT techniky

Stav

Otevřen

Datum zavedení

12. 09. 2022 10:15

Termín ukončení

12. 09. 2121

Délka trvání - roky

99

Počet registrovaných dodavatelů

2

Předmět


Stručný popis předmětu

Dodávky telefonních přístrojů

Katalog komodit


Telefonní sady