DNS na nákup stolních počítačů

Základní informace


Název DNS

DNS na nákup stolních počítačů

Stav

Otevřen

Datum zavedení

20. 07. 2022 12:42

Termín ukončení

20. 07. 2025

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

12

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka stolních počítačů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místo plnění určené zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Stolní počítač