AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Základní informace


Název DNS

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/22/V00016980 - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Datum zavedení

06. 10. 2022 13:21

Termín ukončení

16. 01. 2024

Délka trvání - měsíce

24

Délka trvání - roky

2

Počet registrovaných dodavatelů

1

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb agentur práce spočívající v dočasném přidělování zaměstnanců agentury do výkonu práce zadavatele.

Katalog komodit


Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou