DODÁVKY OSTATNÍHO BALÍCÍHO A OBALOVÉHO MATERIÁLU

Základní informace


Název DNS

DODÁVKY OSTATNÍHO BALÍCÍHO A OBALOVÉHO MATERIÁLU

Stav

Otevřen

Datum zavedení

04. 11. 2022 12:39

Termín ukončení

04. 11. 2099

Délka trvání - roky

77

Počet registrovaných dodavatelů

3

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění je opakované zadávání VZ v zavedeném DNS na nákup ostatního balícího a obalového materiálu dle aktuálních potřeb jednotlivých útvarů ZSMV . Podrobně bude předmět jednotlivých VZ, včetně technických obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona. Zadavatel vyzývá k podání nabídek na veřejnou veřejnou zakázku ty dodavatele, kteří jsou zařazeni v příslušné kategorii - "Dodávky ostatního balícího a obalového materiálu".

Katalog komodit


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.