Dynamický nákupní systém – Centrální nákup nábytku pro resort Ministerstva životního prostředí

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém – Centrální nákup nábytku pro resort Ministerstva životního prostředí

Stav

Otevřen

Datum zavedení

12. 12. 2022 17:08

Termín ukončení

12. 12. 2032

Délka trvání - roky

10

Počet registrovaných dodavatelů

9

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") na zajištění dodávky nábytku centrálnímu zadavateli a jeho resortním organizacím podle jejich aktuálních potřeb, v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve stanovených termínech. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Katalog komodit


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.