DNS – dodávky pytlů, tašek a sáčků II.

Základní informace


Název DNS

DNS – dodávky pytlů, tašek a sáčků II.

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/22/V00025987/001 - pytle

Datum zavedení

04. 11. 2022 00:00

Termín ukončení

04. 11. 2026

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

2

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému rozděleného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spočívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytlů na odpad, které budou sloužit k likvidaci nebezpečných odpadů, separátních odpadů a převážení prádla

Katalog komodit


Pytle na prádlo
Bezpečnostní pytle