Dynamický nákupní systém na nákup serverů

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na nákup serverů

Stav

Otevřen

Datum zavedení

16. 01. 2023 09:41

Termín ukončení

16. 01. 2031

Délka trvání - roky

8

Počet registrovaných dodavatelů

23

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka serverů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky.

Katalog komodit


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.