DNS na nákup aktivních prvků datových sítí

Základní informace


Název DNS

DNS na nákup aktivních prvků datových sítí

Stav

Otevřen

Datum zavedení

15. 12. 2022 10:25

Termín ukončení

15. 12. 2025

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

10

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka aktivních prvků datových sítí dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.