22-100 Balené potravinové dávky individuální (BPDI)

Základní informace


Název DNS

22-100 Balené potravinové dávky individuální (BPDI)

Stav

Otevřen

Datum zavedení

20. 03. 2023 14:48

Termín ukončení

20. 06. 2106

Délka trvání - měsíce

999

Počet registrovaných dodavatelů

4

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem VZ je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pořizování Balených potravinových dávek individuálních (dále jen „HR BPDI“). HR BPDI bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.

Katalog komodit


Potraviny v konzervách a polní dávky potravin