DNS Autobusy kategorie M3

Základní informace


Název DNS

DNS Autobusy kategorie M3

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/21/V00008174 - DNS Autobusy kategorie M3

Datum zavedení

28. 06. 2021 15:00

Termín ukončení

09. 01. 2023

Délka trvání - měsíce

41

Počet registrovaných dodavatelů

9

Předmět


Stručný popis předmětu

Nákup autobusů kategorie M3 v různých specifikacích a konfiguracích. Podrobněji v Zadávací dokumentaci.

Katalog komodit


Autobusy a autobusy pro dálkovou přepravu