Dynamický nákupní systém na právní služby

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na právní služby

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/22/V00013610 - Dynamický nákupní systém na právní služby

Datum zavedení

02. 08. 2022 15:58

Termín ukončení

18. 01. 2023

Délka trvání - roky

30

Počet registrovaných dodavatelů

6

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na dobu neurčitou. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude spočívat v poskytování právních služeb a právního poradenství v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od poskytnutí právních porad a konzultací, zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby související s veškerou činn

Katalog komodit


Právní služby