Dynamický nákupní systém k zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/18/V00008891 - Dynamický nákupní systém k zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby

Datum zavedení

20. 08. 2018 13:35

Termín ukončení

17. 01. 2022

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

6

Předmět


Stručný popis předmětu

Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby ve prospěch rezortu MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání žádosti o účast a podmínek pro zařazení do DNS, který je zaváděn dle § 138 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci uložené v sekci dokumenty

Katalog komodit


Tiskařské výrobky a související produkty