Dynamický nákupní systém pro sběr dat

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro sběr dat

Stav

Ukončen

Datum zavedení

26. 10. 2018 13:18

Termín ukončení

14. 11. 2022

Délka trvání - měsíce

60

Počet registrovaných dodavatelů

6

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzvě k podání nabídek konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu § 141 ZZVZ, a to: Zajištění kvantitativního (dotazníková šetření) i kvalitativního (individuální rozhovory, skupinové rozhovory, expertní panely) sběru dat, případně průzkumů a šetření, pro které je zapotřebí využití sociologických metod sběru dat. Předmět plnění některých dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS bude spolufinanco

Katalog komodit


Analýza průzkumu
Hodnotící a poradenské sležby
Analýza dat