Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/18/V00020503/002 - ŽIDLE

Datum zavedení

08. 04. 2019 13:22

Termín ukončení

09. 04. 2023

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

7

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámci kategorie DNS ŽIDLE bude zajištění dodávek zejména konferenčních, kancelářských, jednacích a jídelních židlí, a to vč. dopravy na místo plnění, příp. montáže a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Sedací nábytek