Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém - nákup nábytku a židlí pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/18/V00020503/001 - NÁBYTEK

Datum zavedení

08. 04. 2019 13:19

Datum ukončení

09. 04. 2023

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

7

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámci kategorie DNS NÁBYTEK bude zajištění dodávek zejména stolů, skříní, kontejnerů, drobného nábytku a příslušenství k uvedenému nábytku, a to vč. dopravy na místo plnění, montáže a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Stoly, skříně, psací stoly a knihovny