Dynamický nákupní systém pro technciké a logistické zajištění standardních akcí - II.

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro technciké a logistické zajištění standardních akcí - II.

Stav

Ukončen

Datum zavedení

14. 12. 2018 09:38

Termín ukončení

07. 02. 2020

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

4

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS bude technické, personální, organizační a logistické zajištění konferencí, odborných seminářů, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání apod. na území celé ČR způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce.

Katalog komodit


Organizování akcí