Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP

Základní informace


Název DNS

Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP

Stav

Otevřen

Datum zavedení

21. 02. 2017 13:14

Termín ukončení

21. 12. 2029

Délka trvání - měsíce

154

Počet registrovaných dodavatelů

16

Předmět


Stručný popis předmětu

Standardní evaluace pro potřeby DNS jsou definovány jako evaluace obsahující některou z níže uvedených modalit a jejich kombinací: • z hlediska možných metod například: o dotazníková šetření/průzkum; o základní statistické metody (např. souhrnné statistiky, t-testy, korelace) o strukturované a polostrukturované individuální rozhovory (interview); o focus groups; o SWOT analýza; o obsahová analýza (např. content analysis; textová analýza a text mining; analýza médií); o komparativní metoda; o případová s

Katalog komodit


I. kategorie - Standardní evaluace