tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020

Základní informace


Název DNS

tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/16/V00001880 - Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020

Termín ukončení

27. 04. 2017

Počet registrovaných dodavatelů

0

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek

Katalog komodit


Tiskařské služby