Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2021

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2021

Stav

Ukončen

Datum zavedení

21. 02. 2019 12:49

Termín ukončení

01. 03. 2019

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

1

Předmět


Stručný popis předmětu

viz čl. 4 ZD

Katalog komodit


Organizace seminářů
Organizování akcí