Dynamický nákupní systém na ICT vybavení pro potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na ICT vybavení pro potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00002775 - Dynamický nákupní systém na ICT vybavení pro potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny

Datum zavedení

17. 05. 2019 14:58

Termín ukončení

18. 11. 2020

Délka trvání - měsíce

18

Počet registrovaných dodavatelů

16

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky výpočetní techniky a komponent ICT (dále jen „ICT vybavení“) dle aktuálních potřeb zadavatele, včetně dopravy do místa plnění až do výše předpokládaného finančního limitu uvedeného v čl. 3 této ZD. DNS je zaveden na 18 měsíců v období let 2019 - 2020. DNS bude ukončen bez zbytečného odkladu po vyčerpání předpokládaného finančního limitu uvedeného v čl. 3 této ZD anebo uplynutím lhůty zavedeného DNS, v závislosti na tom, která z těchto s

Katalog komodit


Periferní vybavení
Počítače
Média pro ukládání dat
Zařízení související s počítači