Dodávky SZM

Základní informace


Název DNS

Dodávky SZM

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00006202/002 - Kategorie II. – dodávky SZM

Datum zavedení

30. 05. 2019 10:24

Termín ukončení

31. 05. 2023

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

5

Předmět


Stručný popis předmětu

viz. zadávací dokumentace

Katalog komodit


Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití