Přenosné počítače

Základní informace


Název DNS

Přenosné počítače

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00018147 - DNS na nákup přenosných počítačů

Datum zavedení

16. 10. 2019 15:59

Termín ukončení

31. 01. 2023

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

12

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka přenosných počítačů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místo plnění určené zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Přenosné počítače