Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00026003 - Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy

Termín ukončení

25. 09. 2019

Počet registrovaných dodavatelů

0

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.

Katalog komodit


Sběrné vaky, drenáže a soupravy