Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy

Stav

Ukončen

Datum ukončení

25. 09. 2019

Počet registrovaných dodavatelů

0

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.

Katalog komodit


Sběrné vaky, drenáže a soupravy

Zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
Detailcert_PNHoB_DNS_SZM.cerCertifikát23. 09. 2019 13:43Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentace DNS PNHoB pro SZM sběrné vaky, drenáže a soupravy - P1 - Krycí list.docZadávací dokumentace_zavedení DNS23. 09. 2019 13:43Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentace DNS PNHoB pro SZM sběrné vaky, drenáže a soupravy.docZadávací dokumentace_zavedení DNS23. 09. 2019 13:43Dokument není zavirovaný