Aktivní prvky datových sítí

Základní informace


Název DNS

Aktivní prvky datových sítí

Stav

Ukončen

Datum zavedení

02. 12. 2019 10:34

Termín ukončení

17. 01. 2023

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

18

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka aktivních prvků datových sítí dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Aktivní prvky datových sítí