Dynamický nákupní systém na nákup serverů

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na nákup serverů

Stav

Ukončen

Datum zavedení

28. 11. 2019 15:16

Datum ukončení

29. 11. 2022

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

22

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem dílčích veřejných zakázek je dodávka serverů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky.

Katalog komodit


Servery

Zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
DetailPriloha_1_ žádost o účast.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS29. 10. 2019 12:49Dokument není zavirovaný
DetailPriloha_2_Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti.docZadávací dokumentace_zavedení DNS29. 10. 2019 12:49Dokument není zavirovaný
DetailPriloha_3_Vzor čestného prohlášení o splnění technické způsobilosti.docxZadávací dokumentace_zavedení DNS29. 10. 2019 12:49Dokument není zavirovaný
DetailVeřejný klíčCertifikát29. 10. 2019 12:49Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentace.pdfZadávací dokumentace_zavedení DNS29. 10. 2019 12:49Dokument není zavirovaný