Dynamický nákupní systém na nákup serverů

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na nákup serverů

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00031074 - Dynamický nákupní systém na nákup serverů

Datum zavedení

28. 11. 2019 15:16

Termín ukončení

29. 11. 2022

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

22

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem dílčích veřejných zakázek je dodávka serverů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky.

Katalog komodit


Servery