Dynamický nákupní systém k zabezpečení automobilů N1 (PICK UP)

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k zabezpečení automobilů N1 (PICK UP)

Stav

Ukončen

Datum zavedení

06. 05. 2020 09:50

Termín ukončení

27. 04. 2023

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

16

Předmět


Stručný popis předmětu

Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení automobilů kategorie N1 (PICK UP) ve prospěch rezortu MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání žádosti o účast a podmínek pro zařazení do DNS, který je zaváděn dle § 138 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci uložené v sekci dokumenty

Katalog komodit


Pick-upy