Dynamický nákupní systém k zabezpečení osobních velkých automobilů (limuzíny) v kategorii M s policejní úpravou

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k zabezpečení osobních velkých automobilů (limuzíny) v kategorii M s policejní úpravou

Stav

Ukončen

Datum zavedení

16. 03. 2020 15:52

Termín ukončení

02. 05. 2023

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

14

Předmět


Stručný popis předmětu

Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení osobních velkých automobilů (limuzíny) v kategorii M s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/20001 Sb. ve prospěch rezortu MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání žádosti o účast a podmínek pro zařazení do DNS, který je zaváděn dle § 138 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci uložené v sekci dokumenty

Katalog komodit


Policejní automobily