VZ č.1/2020 k DNS: Motocykly pro VP

Základní informace


Název zadávacího postupu

VZ č.1/2020 k DNS: Motocykly pro VP

Systémové číslo NEN

N006/20/V00015300

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00015300

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 12. 2021 11:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 09. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Petr

Příjmení

Nečekal

E-mail

necekalp@army.cz

Telefon 1

+420 973229863

Telefon 2

+420 724605338

Předmět


Popis předmětu

Pořízení motocyklů pro zabezpečení plnění funkcí a úkolů v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné služby a řídících úkolů Vojenské policie.

Kód z číselníku NIPEZ

34410000-4

Název z číselníku NIPEZ

Motocykly

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

34410000-4

Název z číselníku CPV

Motocykly

Textové pole pro popis místa plnění

VZ 551210 Štěpánov

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailMotocykly34114200-1Policejní automobilyMotocykly pro Vojenskou policii
DetailMotocykly34410000-4Motocykly

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P20V00000696

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 12. 2021 11:53Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail23. 12. 2021 11:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 12. 2021 11:41Uveřejnění účastníků
Detail23. 12. 2021 11:41Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.