BTT TEKSTIL družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

Základní informace


Úřední název

BTT TEKSTIL družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

Jiný identifikátor

5981280000

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

0042073742824

E-mail

docekalova@btt.si

Sídlo/místo podnikání


Obec

Zg.Kungota

PSČ

2201

Stát - kód

SI

Kód NUTS

SI012

NIPEZ dodavatele


18142000-6Ochranné obličejové masky18142000-6Ochranné obličejové masky
18142000-6Ochranné obličejové masky18142000-6Ochranné obličejové masky
33196000-0Zdravotnické pomůcky33196000-0Zdravotnické pomůcky
35113400-3Ochranné a bezpečnostní oděvy35113400-3Ochranné a bezpečnostní oděvy
33199000-1Zdravotní oblečení33199000-1Zdravotní oblečení