A U T O ... s.r.o.

Základní informace


Úřední název

A U T O ... s.r.o.

IČO

63470187

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 605298190

E-mail

sedlak@auto-auto.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Žďár nad Sázavou

Část obce

Žďár nad Sázavou 6

Ulice

Nádražní

Číslo popisné

2118

Číslo orientační

67

PSČ

59101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

NIPEZ dodavatele


22Silniční motorová vozidla