A r r i s, spol. s r.o.

Základní informace


Úřední název

A r r i s, spol. s r.o.

IČO

61057428

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 222520771

E-mail

nabidky@arris.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Číslo popisné

998

PSČ

14700

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ