A care a.s.

Základní informace


Úřední název

A care a.s.

IČO

25085484

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 227031460

E-mail

info@acare.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Modřany

Ulice

Nikoly Vapcarova

Číslo popisné

3274

Číslo orientační

2

PSČ

14300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

NIPEZ dodavatele


85000000-9Zdravotní a sociální péče85000000-9Zdravotní a sociální péče
17Zařízení a vybavení specializovaných pracovišť
33600000-6Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky33600000-6Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33141000-0Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití33141000-0Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití
33141320-9Zdravotnické jehly33141320-9Zdravotnické jehly
18Zdravotnické přístroje a nástroje
33000000-0Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči33000000-0Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči