YMS, a.s.

Základní informace


Úřední název

YMS, a.s.

IČO

36224278

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+421 335922222

E-mail

obchod@yms.sk

Sídlo/místo podnikání


Obec

Trnava

PSČ

91701

Stát - kód

SK

Kód NUTS

SK021

NIPEZ dodavatele


38221000-0Geografické informační systémy (GIS nebo ekvivalent)38221000-0Geografické informační systémy (GIS nebo ekvivalent)
07Software a informační systémy