Obec Víceměřice

Základní informace


Úřední název

Obec Víceměřice

IČO

00288888

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 582388106

Telefon 2

+420 724107221

E-mail

starosta@vicemerice.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Víceměřice

Část obce

Víceměřice

Číslo popisné

26

PSČ

79826

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost