AGRA ŠANOV, spol. s r.o.

Základní informace


Úřední název

AGRA ŠANOV, spol. s r.o.

IČO

48530662

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 732330357

E-mail

office@bpresearch.eu

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Šanov

Část obce

Šanov

Číslo popisné

223

PSČ

67168

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstZemědělská činnost