AGONA systems s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AGONA systems s.r.o.

IČO

29085730

DIČ

CZ29085730

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 724028461

E-mail

libor@internethned.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Spálené Poříčí

Část obce

Spálené Poříčí

Ulice

Tyršova

Číslo popisné

158

PSČ

33561

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032

Hlavní předmět činnosti


Bydlení a občanská vybavenost