Aero - taxi OKR, a.s.

Základní informace


Úřední název

Aero - taxi OKR, a.s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/LKMH

IČO

27351122

DIČ

CZ27351122

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 605226480

Telefon 2

+420 608745545

WWW

www.lkmh.cz

E-mail

katerina.delicova@lkmh.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liberec

Část obce

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

Ulice

Tanvaldská

Číslo popisné

345

PSČ

46311

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstprovozování letišť

Druh relevantní činnosti


Činnost související s využíváním území pro účely provozování letišť pro letecké dopravce nebo přístavů, přístavišť nebo překladišť pro námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách