A.IMPORT.CZ spol. s r.o.

Základní informace


Úřední název

A.IMPORT.CZ spol. s r.o.

IČO

26031540

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 381291280

E-mail

zadavacirizeni@viaconsult.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Petrská

Číslo popisné

1168

Číslo orientační

29

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstDodavatel zdravotních potřeb