AGROKRAS s. r. o.

Základní informace


Úřední název

AGROKRAS s. r. o.

IČO

47976900

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 554645930

E-mail

zadavacirizeni@viaconsult.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Zátor

Část obce

Zátor

Číslo popisné

128

PSČ

79316

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstZemědělská výroba