AGRO Maryša SE

Základní informace


Úřední název

AGRO Maryša SE

IČO

29268109

Právní forma

Evropská společnost

Telefon

+420 722941294

E-mail

jakubu@techeng.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Velké Němčice

Část obce

Velké Němčice

Číslo popisné

651

PSČ

69163

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstzemědělská výroba