ABEX Substráty a.s.

Základní informace


Úřední název

ABEX Substráty a.s.

IČO

25273221

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 731512202

E-mail

info@stepanekobchodni.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Žabeň

Část obce

Žabeň

Číslo popisné

203

PSČ

73925

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080