ADVAS s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ADVAS s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/advas

IČO

27549674

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 731512208

E-mail

info@stepanekobchodni.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hradec Králové

Část obce

Slezské Předměstí

Ulice

Severní

Číslo popisné

742

Číslo orientační

13

PSČ

50003

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052