Aircraft Industries, a.s.

Základní informace


Úřední název

Aircraft Industries, a.s.

IČO

27174841

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 572816065

E-mail

let@let.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kunovice

Část obce

Kunovice

Ulice

Na Záhonech

Číslo popisné

1177

PSČ

68604

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072