AGRODRUŽSTVO KLAS

Základní informace


Úřední název

AGRODRUŽSTVO KLAS

IČO

60916320

Právní forma

Družstvo

Telefon

+420 603571372

E-mail

stepanek@agd.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Křičeň

Část obce

Křičeň

Číslo popisné

102

PSČ

53341

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053